STRONY INTERNETOWE
WCAG 2.1

Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczy wszystkich posiadanych i nowo tworzonych stron internetowych i aplikacji mobilnych przez podmioty publiczne. 

Dlaczego musi być WCAG?

Podmioty publiczne są zobowiązane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jest to opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne posiadane przez podmioty publiczne powinny być dostępne cyfrowo dla obywateli z niepełnosprawnościami. Oznacza to spełnienie wymagań z tabeli stanowiącej załącznik do ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 na poziomie AA z wyłączeniem dostarczania napisów na żywo.

 

Ustawa obowiązuje od 4 kwietnia 2019 roku

Podmioty publiczne muszą spełniać standard wcag 2.1

Aplikacje webowe oraz mobilne muszą spełniać min. poziom AA

Co możemy zaoferować

Audyt strony

Sprawdzenie jak bardzo trzeba przerobić stronę by wdrożyć WCAG.

Dodanie do strony/aplikacji WCAG

Dopisanie do istniejącej strony/aplikacji standard WCAG

Stworzenie strony/aplikacji z WCAG

Zaprojektowanie aplikacji webowej/mobilnej z standardem WCAG

Aktualizacja WCAG

Zaktualizowanie WCAG na stronie/aplikacji

Wyślij zapytanie

Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin

Napisz do nasDane kontaktowe

ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice

12 385 89 84

799 051 798

kontakt@bloomdev.pl